Proszę wpisać szukaną frazę

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu. Mając na względzie dbałość o ochronę danych osobowych wszystkich, z którymi Dan Cake Polonia Sp. z o.o. ma kontakt oraz w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zamieszczamy na naszej stronie:

I Zawartość polityki prywatności administratora

 1. Polityka prywatności administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej www.dancake.pl (zwanej dalej „Stroną”).
 2. W niniejszej polityce prywatności administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymywać zgodnie z RODO.

II Administrator danych

Administratorem danych jest Dan Cake Polonia Sp. z o.o. z siedzibą ul. Transportowców 15, 32-500 Chrzanów, wpisaną do rejestru KRS pod numerem  0000029632. Z administratorem można się kontaktować:
 1. pod adresem korespondencyjnym: 32-500 Chrzanów, ul. Transportowców 15,
 2. pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@dancake.pl

III Cele i podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony internetowej Administratora dancake.pl przetwarzane są:
 1. w celach rekrutacyjnych (więcej informacji dostępnych jest w Klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy)
 2. w celach uzyskania odpowiedzi na skierowane poprzez formularz kontaktowy pytanie oraz w celu kontaktu i korespondencji
 3. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści gromadzonych na Stronie
 4. w celach analitycznych i statystycznych w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług
 5. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów
Aktywność użytkownika na Stronie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych - w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

IV Pliki cookie

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tzw. “ciasteczkach”).
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania ze Strony oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony.
 4.  W ramach Strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz „stałe” (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, jednak Użytkownicy mogą dokonać w każdej chwili zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych.
 6. Witryna internetowa dancake.pl korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (dalej Google). Google Analytics używa “cookies” w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.  Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Aby wyłączyć przesyłanie informacji do tej usługi, można zainstalować wtyczkę blokującą dodatek Google Analytics.
 7. Administrator informuje, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

V Działania marketingowe i PR administratora

Na Stronie administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art.6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie.

VI Działania marketingowe innych produktów i usług

 1. Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi zawarł umowę o współpracy w zakresie marketingu.
 2. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, w szczególności z uwagi z uwagi na sporadyczność tych działań, a użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości z uwagi na tematykę Strony.

VII Odbiorcy danych użytkowników

 1. Odbiorcą danych jest bezpośrednio Administrator.
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane na mocy umów powierzenia danych.
 3. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych.

VIII Prawa osób, których danych dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:
 1. dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji zawartych w art. 15 RODO.
 2. do otrzymywania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO,
 3. do sprostowania – żądania sprostowania jej danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych,
 4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania,
 5. do ograniczenia – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 6. do przenoszenia danych – art. 20 RODO,
 7. do sprzeciwu - art. 21 RODO,
 8. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

IX Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

X Inspektor Ochrony Danych

Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z inspektorem ochrony danych powołanym przez administratora:
 1. e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iodo@dancake.pl;
 2. na podany adres administratora z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

XI Zmiany polityki prywatności

 1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.
 2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 17.05.2019.